I mitten av juni meddelade Solna tingsrätt att Paolo Macchiarini dömdes till villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada i ett fall efter att ha opererat in syntetiska luftstrupar på patienter. I de två övriga fallen som han stått åtalad för friades han helt. Åklagarna hade i sin tur yrkat på att Paolo Macchiarini skulle dömas till minst fem års fängelse för grov misshandel av alla tre patienterna. Chefsåklagare Jim Westerberg sa till Läkartidningen i samband med att domen föll att han var förvånad över utfallet. Nu står det klart att han och hans kollegor väljer att överklaga domen.

Överåklagare Mikael Björk säger att han anser att Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till ett allvarligt risktagande när det gäller alla tre patienterna. Han hävdar återigen att ingreppen skett i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och att de varit del i forskning.

– Det framstår i mina ögon som tydligt att det har varit fråga om helt lagstridiga mänskliga experiment och påföljden bör bestämmas till ett långvarigt fängelsestraff med tanke på brottslighetens art och höga straffvärde, säger han i ett pressmeddelande.

Åklagarna motsätter sig också hur tingsrätten byggt sin dom på brottsbalkens nödparagraf.

– De tre målsägandena har enligt oss inte befunnit sig i nöd i brottsbalkens mening. För att en handling ska anses vara nödvändig för farans undanröjande bör det rimligen krävas att handlingen i fråga med viss grad av sannolikhet kan undanröja den hotande faran. En helt obeprövad metod som innebär att ett livsviktigt organ ersätts med ett plaströr kan inte påstås vara av sådant slag, säger chefsåklagare Jim Westerberg.

Karin Lundström-Kron, senior åklagare, menar att det inte funnits »en nära förestående fara« för att patienterna skulle avlida, och tar som exempel att de syntetiska luftstruparna hann tillverkas utomlands och därefter transporteras till Sverige inför de planerade ingreppen.

Paolo Macchiarinis försvarsadvokat, Björn Hurtig, har tidigare sagt till Läkartidningen att han och hans klient inte kommer bestämma sig förrän in i det sista huruvida de ska överklaga tingsrättens dom eller inte. Han har bland annat tagit i beaktande att utfallet på många sätt var till Paolo Macchiarinis fördel och att det innebär en risk att ge sig in i en ny rättsprocess. Senast i nästa vecka måste en eventuell överklagan lämnas in.

Läs också: 

Åklagaren: Förvånande dom med den bevisningen

Macchiarini fälls för vållande till kroppsskada