Sveriges Kommuner och regioner har inlett en nationell upphandling av vårdbemanning som omfattar alla Sveriges 21 regioner. Målet är att kunna ställa gemensamma krav och sänka kostnaden för hyrpersonal.

Bemanningsföretagen har kritiserat både ersättningsnivåerna och den förlängda karenstiden, som innebär att en läkare eller sjuksköterska som varit anställd i en region måste vänta i 12 månader för att kunna hyras in till samma region. Och nu har alltså Dedicare begärt överprövning vid samtliga Sveriges tolv förvaltningsrätter, skriver Dagens Medicin.

Företaget anser att villkoren strider mot lagen om offentlig upphandling på tre punkter: de försämrade ersättningsnivåerna, den förlängda karensen till tolv månader och de höga vitena.

– Vi har ägnat mycket tid att analysera upphandlingsunderlaget och vridit och vänt på det och tror att vi har en god chans att vinna. Vårt mål är att SKR ska avbryta upphandlingen och lyssna på oss, det är egentligen ingenting vi vill driva i domstol, säger Eva Brunnberg, vd för Dedicare Sverige, till Dagens Medicin.

Nyligen förlängdes anbudstiden för de företag som vill delta i upphandlingen. Det nya slutdatumet är den 22 juni.