De senaste åren har flera digitala vårdgivare vuxit fram, och samtidigt som tillgängligheten har ökat har även regionernas kostnader för digitala vårdkontakter stigit.

– Flera digitala vårdgivare har etablerat sig vid sidan av den övriga vården. Regeringen vill stärka den demokratiska kontrollen och öka kopplingen mellan digital och fysisk vård för att bidra till en sammanhållen och tillgänglig vård för alla patienter, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Därför tillsätts en ny utredning som ska ledas av Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson.

– Det här är centrala frågor för primärvården som behöver tydliggöras. Samhällets resurser ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt med patientens behov i fokus, säger han i ett uttalande.

Förutom att se över de ersättningsprinciper som regionerna tillämpar för vårdval i primärvården och digital utomlänsvård ska Björn Eriksson även klargöra vilka digitala vårdtjänster som är att likställa med fysiska besök och vad som kan betraktas som sjukvårdsrådgivning. Han ska också kartlägga hur digitala vårdtjänster marknadsförs och analysera hur patienternas vårdkonsumtion påverkas av utbudet.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti nästa år.