Som Läkartidningen tidigare berättat samlades prover från över 2 000 medarbetare på Danderyds sjukhus in under våren 2020. Inom ramen för COMMUNITY-studien har forskarna sedan följt upp deltagarnas immunsvar var fjärde månad.

I början av det här året gjordes en fyra veckor lång screening av 375 medarbetare som fått tre doser vaccin. Deltagarna provtogs två gånger per vecka och mer än var femte testade under perioden positivt i PCR. Bland de som infekterats, analyserades blodprover för spikprotein av omikron-varianten och ursprungsvarianten av sars-cov-2.

Nivåerna av antikroppar fördubblades två till tre veckor efter omikroninfektion. Och det gällde både antikroppar mot omikron och mot ursprungsvarianten. Men den här fördubblingen sågs bara hos personer som inte haft covid-19 tidigare.

Charlotte Thålin, biträdande överläkare och ansvarig forskare för COMMUNITY-studien, tycker att det är intressant att antikroppssvaret efter omikron var högre hos deltagare som inte hade haft en annan sars-cov-2-infektion innan omikroninfektionen och därmed mötte viruset för första gången.

– Vi hade ju förväntat oss tvärtom – att de som haft infektion tidigare skulle ha högre antikroppssvar än de som inte haft en infektion, säger hon till Läkartidningen.

Hon säger också att forskarna inte vet vad den effekten beror på. Och hon påpekar att man bara analyserat antikroppsnivåer i blod – det kan se annorlunda ut i exempelvis luftvägsslemhinnan.

– Vi har också samlat in prover från luftvägarna: näsa, svalg och saliv. De håller vi på att analysera nu för att se om det är annorlunda ut i med antikroppar i slemhinnan.

Resultaten har presenterats i Lancet Infectious Diseases.

 

Läs även:

Var femte vårdmedarbetare smittad kort efter den tredje vaccindosen

Kraftig nedgång i antikroppar sju månader efter dubbla vaccindoser

Studie: Antikroppar kvar ett år efter lindrig covid