Förra året dog knappt 27 500 personer i Sverige av hjärt- och kärlsjukdomar och drygt 23 000 av tumörer, och dessa var de vanligaste dödsorsakerna bland både kvinnor och män, visar Socialstyrelsens nya statistik. För kvinnor var därefter den tredje vanligaste dödsorsaken psykiska sjukdomar och beteendestörningar, medan covid-19 fortsatt var den tredje vanligaste dödsorsaken bland män. Men eftersom sjukdomen kom först på sjunde plats bland kvinnor gör det att covid-19 totalt sett var den femte största dödsorsaken förra året, jämfört med den tredje största året innan. Sammanlagt dog 5 319 personer av covid-19 år 2021.

Statistiken visar inte bara skillnader mellan könen, utan även geografiska olikheter. Exempelvis var dödligheten vid ischemisk hjärtsjukdom 94 procent högre i Region Norrbotten än i Region Stockholm.

– Det är en stor skillnad och det kan finnas flera tänkbara förklaringar, till exempel socioekonomiska faktorer, men det är inte något vi analyserat i denna rapport, säger statistikern Staffan Khan i ett pressmeddelande.

De svenska dödstalen har sjunkit i flera år, med undantag för 2020 då covidpandemin gjorde att trenden bröts. Förra året sjönk dock dödligheten återigen. Totalt avled 92 085 personer, jämfört med 98 229 under 2020.