Regionerna ger i regel vårdnadshavare direktåtkomst till sina barns patientuppgifter via 1177 Vårdguiden fram tills barnet fyller 13 år – efter det kan föräldrarna inte ta del av uppgifterna. Barnet själv får direktåtkomst till sina patientuppgifter först vid 16 års ålder. Det innebär ett glapp på tre år när varken barn eller föräldrar har direktåtkomst till patientuppgifterna.

Enligt regeringen skapar detta problem för föräldrar som vill göra vårdärenden åt sina barn och därför har man nu tillsatt en utredning som ska föreslå nya regler.

– Det behöver bli enklare att som vårdnadshavare göra digitala vårdärenden åt sina barn, till exempel förnya recept eller boka ett läkarbesök. Nuvarande ordning kan i många fall utgöra ett hinder för föräldrarna. Utredaren ska därför se över hur ordningen kan bli mer ändamålsenlig, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Utredaren ska kartlägga hur det ser ut i praktiken i dag samt lämna förslag som kan ge vårdnadshavare, enskilt eller tillsammans med barnet, direktåtkomst till barnets patientuppgifter. Utredaren ska även överväga om det finns behov av en särskild ordning för vissa situationer när det inte är lämpligt att vårdnadshavaren får del av barnets uppgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2023.