I ett interimistiskt beslut meddelar Förvaltningsrätten i Göteborg att ingen region får ingå avtal inom ramen för den samordnade upphandlingen. Nya samordnade avtal med leverantörer av hyrpersonal omöjliggörs alltså fram tills överprövningsprocessen är avslutad, något som Dagens Medicin var först att berätta om.

Beslutet från förvaltningsrätten i Göteborg påverkar alla regioner, då domstolen är utsedd till att samordna de processer som startats genom överklaganden i samtliga förvaltningsrätter.

Dedicares inställning är att upphandlingen ska göras om på grund av en rad felaktigheter gällande de obligatoriska kraven och avtalsvillkoren. Det handlar bland annat om reglerna om karens, som säger att en läkare eller sjuksköterska som varit anställd av en region måste vänta i tolv månader för att ta ett konsultuppdrag som inhyrd i samma region. Bemanningsbolagets inställning är att karenstiden ska tas bort eller sänkas för att gynna rörligheten på arbetsmarknaden.

Stefan Petersson har samordnat ramavtalsarbetet på Sveriges Kommuner och regioner. Nu är han tillbaka hos sin arbetsgivare Västra Götalandsregionen, där han på en del av sin arbetstid fortsätter att arbeta med upphandlingsprocessen.

Hur ser du på beslutet från förvaltningsrätten?

– Beslutet innebär att vi inte kan ingå något avtal med någon leverantör. Vad som tillfälligt stoppats är alltså möjligheten skriva avtal, men själva upphandlingsarbetet fortsätter, säger Stefan Petersson, som är projektledare för regionernas gemensamma upphandling.

I dag ser regionernas hyravtal olika ut. I de regioner vars avtal löper ut inom kort var det tänkt att bemanningsbolagen skulle gå in under det nya avtalet i november 2022. Övriga regioner och deras leverantörer skulle sedan ansluta när deras nuvarande avtalsperiod går ut.

Hur påverkar detta er tidsplan för när avtalen ska vara på plats?

– Jag kan inte bedöma hur lång tid det tar i förvaltningsrätten. Planen var att avtalet skulle börja gälla den 1 november. Men nu kommer detta att förskjutas framåt. Hur mycket beror på vilken handläggningstid de har på förvaltningsrätten i Göteborg.
 
Stefan Petersson säger att han fortfarande är säker på att avtalet inte strider mot några regler och lagar.

– Vi har ju de här skrivningarna i andra avtal och vi har kollat upp reglerna med våra jurister.  Jag känner mig väldigt trygg i att vi har gjort rätt. Sedan finns det ju vissa frågor där vi har olika uppfattningar, som till exempel frågan om karens. Många leverantörer tycker att tolv månader är en väldigt lång tid, men det finns flera regioner som har tolv månaders karens redan i dag.

Läs mer:

Nytt avtal klart för gemensam upphandling av hyrpersonal

Norrbottens läkare varnar för ny upphandling av vårdpersonal

SKR vill införa ett års karenstid för hyrpersonal – möter hård kritik

Detta är karensregeln i ramavtalet

Karensregeln förbjuder bemanningsföretag att erbjuda en region hyrpersonal som under de senaste tolv månaderna har varit anställd i regionen i fråga. Regeln är oberoende av om personen har arbetat hos regionen en timme eller på deltid eller på heltid.