Det är smittkoppsvaccinet Imvanex som EMA nu beslutat att granska. Vaccinet är godkänt i EU för immunisering mot smittkoppor hos vuxna. Men EMA bedömer att Imvanex även kan ha potential att skydda mot apkoppor, enligt ett pressmeddelande från Läkemedelsverket.

Imvanex innehåller en modifierad form av viruset »vaccinia Ankara«. Viruset är nära besläktat med smittkoppsvirus men kan inte orsaka sjukdom hos människor eller föröka sig i mänskliga celler. Däremot kan det framkalla produktion av antikroppar som skyddar mot smittkoppor.

Resultat från laboratoriestudier tyder på att antikropparna även är verksamma mot apkoppor. Det är mot bakgrund av dessa resultat som EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP nu inlett en granskning för att se om godkännandet för Imvanex kan utökas till att även gälla apkoppor.

I USA är Imvanex godkänt för förebyggande av både apkoppor och smittkoppor, men under läkemedelsnamnet Jynneos.

Tillgången till Imvanex är begränsad inom EU. Men den 22 juni beviljade Läkemedelsverket en beredskapslicens för Jynneos. Syftet är att göra det möjligt att snabbt kunna rekvirera och lämna ut vaccinet om smittläget skulle förändras i Sverige, skriver Läkemedelsverket.