I april varnade den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC för att ovanligt många fall av oklar hepatit hos barn rapporterats i en rad länder.

I maj gick Folkhälsomyndigheten ut med att nio misstänkta fall rapporterats i Sverige – barn som insjuknat under perioden november 2021 till april 2022.

Nu uppger myndigheten att ytterligare ett fall tillkom förra veckan. Samtidigt har ett av de tidigare misstänkta fallen kunnat avfärdas. Totalt handlar det nu alltså om tio misstänkta fall, men huruvida de faktiskt representerar en ökning är oklart.

»Utredning pågår. Antalet misstänkta fall är så litet att det är svårt att säga om det är fler eller färre än normalt«, skriver Folkhälsomyndighetens pressansvariga till Läkartidningen.

Afrodite Psaros-Einberg och Björn Fischler, båda överläkare vid sektionen för gastroenterologi, hepatologi och nutrition på Astrid Lindgrens barnsjukhus, drar samma slutsats i en färsk artikel i tidskriften Acta Pediatrica.

I artikeln redogör de för de nio första rapporterade fallen i Sverige. Det rör sig om nio barn mellan 0 och 11 år, varav sju under fem år, i olika delar av Sverige. Av artikeln framgår att tre barn utvecklat akut leversvikt. Av dem har ett behövt genomgå en levertransplantation, medan övriga två tillfrisknat ändå.

De landar i att Storbritannien upplever en tydlig ökning av antalet fall av svår, akut hepatit med okänd orsak, men skriver också:

»Även om liknande fall rapporterats såväl från oss som från de flesta delar av världen, går det i nuläget inte att slå fast om det rör sig om en ökning jämfört med tidigare år«.

Häromdagen hade totalt 449 fall av oklar hepatit rapporterats i 20 länder i Europa, enligt ECDC. Av dem ska åtminstone 87 ha krävt intensivvård. Åtminstone 19 barn har genomgått en levertransplantation. Myndigheten uppger också att ett dödsfall med koppling till sjukdomen har rapporterats.

Misstänkta fall har rapporterats även i exempelvis USA.

Läs också:

Nio barn i Sverige misstänks ha drabbats av mystisk hepatit