Under torsdagen står det klart att tingsrätten dömer Paolo Macchiarini för vållande till kroppsskada, grovt brott, i ett fall. Han frias dock på två av tre punkter i åtalet. Påföljden blir inte fängelse som åklagaren yrkat på, utan villkorlig dom.

Strax efter att domen i Solna tingsrätt meddelats säger Kavot Zillén till SVT Nyheter att hon inte är överraskad över utfallet.

– Den första åtalspunkten, misshandel, kräver ju uppsåt och att man kan styrka att han har varit medveten om riskerna för effekten, vilket ur bevishänseende är mycket svårt ibland, medan vållande enbart kräver oaktsamhet, att man till exempel varit slarvig. Så jag är inte överraskad.

Hon tycker dock att man ska vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser på det här stadiet.

– Det här är ju en prövning av första instans. Domen kan komma att överklagas. Man måste dessutom se till de särskilda omständigheterna i det här fallet, säger Kavot Zillén.

Hon tillägger:

– Men självklart finns det ju principiellt intressanta frågor i det här fallet. Det här är ett fall som verkligen tydliggör rättsläget och det faktum att hälso- och sjukvårdspersonal inte kan undgå straffrättsligt ansvar när ett förfarande sker i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är ett väldigt starkt tydliggörande av det här.

Läs också: 

Macchiarini döms för vållande till kroppsskada

Advokaten: På det stora hela nöjda med domen

Åklagaren: Förvånande dom med den bevisningen