Karolinska universitetssjukhuset har låtit 700 chefer svara på frågan vad som tar mest tid i fråga om administration i vården. Det har resulterat i en lista med elva punkter som Dagens Medicin tagit del av.

I ett mejl till tidningen skriver sjukhusdirektör Björn Zoëga att »byråkratin är vårdens värsta fiende« och att det är professionen i samarbete med staben som kan få bort krånglet.

»Mitt jobb som ytterst ansvarig är att prioritera och ge rätt förutsättningar«, skriver Björn Zoëga.

Den värsta tidstjuven på listan handlar om praktiska göromål vid nyanställning, såsom behörigheter och kort till den nyanställde. Därefter kommer pappershantering som skulle kunna förenklas genom digital signering, något som inte nyttjas i tillräckligt bred utsträckning i dag. Och tredje värst är avvikelsehanteringssystemet som upplevs som svårhanterligt och ineffektivt.

På listan finns flera IT-system, vilka upplevs som svårhanterliga.

– Som läkarföreningens ordförande på Karolinska förstår jag varje punkt och instämmer med cheferna om att de här systemen måste åtgärdas för att man ska kunna jobba mer effektivt och att det ska bli rättssäkert och patientsäkert, säger Yvonne Dellmark i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, till Läkartidningen.

Hon tillägger dock att sjukhusets undersökning inte är något som diskuterats fackligt.

Vad tycker du om den här undersökningen?

– Det är ett jättebra initiativ som vi har sett behovet av länge. Nu väntar vi bara på att det ska göras även för medarbetarna så att vi kan få våra tidstjuvar åtgärdade, för det finns gott om tidstjuvar i våra patientadministrativa system.

Det är inte bara ett chefsproblem alltså?

– Nej, verkligen inte.

Med de elva punkterna kommer också förslag på förbättringar. Praktikaliteterna vid nyanställningen skulle exempelvis kunna förenklas med checklistor. Och diktering av text, som också finns på listan, skulle kunna effektiviseras av taligenkänning.

Karolinska universitetssjukhuset har inte räknat på hur mycket tid som går förlorad på krånglig administration. Enligt Björn Zoëga är det bättre att lägga energin på att faktiskt komma till rätta med problemen, vilket han tror går, om än inte »på en förmiddag«.

Enligt Yvonne Dellmark behövs system som är bättre anpassade. Och om det inte går, får man överväga om uppgifterna fördelats rätt.

– Där det inte går att förnya systemen på rätt sätt, behöver man fundera över hur man ska hantera de här arbetsuppgifterna. De kanske inte ska ligga på just första linjens chefer.