Nu har Socialstyrelsens beslut om ett nationellt riktmärke för läkare på vårdcentraler börjat ge effekt. Myndigheten rekommenderade i slutet av april att varje heltidsarbetande specialistläkare på vårdcentral i genomsnitt ska ansvara för 1 100 invånare.

Den 15 juni beslutade sig region Gotlands hälso- och sjukvårdsnämnd om att detta är en rimlig nivå. Regionen ska följa Socialstyrelsens riktvärde på 1 100 listade per specialist och 550 listade per ST-läkare i snitt. Man ska analysera effekterna och de ekonomiska konsekvenserna av beslutet. Nämndens ordförande betonar att det är ett snittvärde.

– Ett riktvärde kan ju variera lite utifrån var du är någonstans. Om du tittar på läkare i utbildning, ST-läkare, så har ju de ett riktvärde på 550, men en ST-läkare som går sitt andra år kanske inte klarar 550. En ST-läkare som går sitt sista år kanske klarar av 800 till 900 patienter, så det är ett riktvärde och ett snittvärde, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) till P4 Gotland.

I och med beslutet kommer det att bli lättare att rekrytera läkare till Gotland, tror han.

– Vi är ganska säkra på att det kommer att bli lättare, därför att vi hört det här kravet så många gånger om att det är en ohållbar arbetssituation att ha mellan 1 500 och 2 000 patienter i sitt register. Man orkar inte och klarar inte av att ha den bredden av problem som finns i dagsläget. Och när Socialstyrelsen nu gått ut med detta så vill vi vara en av de första att anamma detta, säger Mats-Ola Rödén.

Även Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd valde att införa ett riktvärde på sitt sammanträde den 14 juni. Men man klarar ännu inte av att hamna på den snittnivå som Socialstyrelsen kommit fram till, då riktvärdet fastställs till 1 500 patienter per läkare i primärvården. Beslutet innebär ett första delmål som utgår från det rådande bemanningsläget. Man ska även påbörja ett arbete »för att över tid kunna nå ytterligare förbättringar«, skriver Region Värmlands hälso- och sjukvårdsnämnd.

Enligt Läkarförbundet har också Region Jönköping, Region Södermanland och Region Östergötland beslutat om målsättningar vad gäller ett begränsat antal invånare per primärvårdsläkare, även om till exempel Region Sörmland har jobbat mot ett mål om ett begränsat antal invånare per läkare redan innan riktvärdet publicerades. Flera regioner ska också vara på gång att fatta ett sådant beslut, uppger förbundets kommunikationsavdelning.

Läs mer:
Socialstyrelsen: 1 100 invånare per specialist i primärvården

 

Detta innebär Socialstyrelsen riktvärde

Efter att regeringen givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktvärden för hur många invånare per läkare som är en lämplig eller möjlig nivå, kom Socialstyrelsen i slutet av april fram med ett förslag, som socialministern meddelade att hon var nöjd med

Förslaget innebar:

• 1100 invånare per specialistläkare i primärvården
• 550 invånare per läkare i specialisttjänstgöring (ST) i allmänmedicin,
(för dem som är i mitten av sin specialistutbildning).

Enligt Socialstyrelsen ska dock riktvärdet vara flexibelt och varken ses som ett golv eller ett tak. Siffran ska anpassas lokalt utifrån exempelvis hur stora vårdbehov invånarna har, Även läkarnas totala erfarenhet och tjänstgöringsgrad och om de har handledaruppdrag eller forskningstid ska spela in. Vilka andra yrkesgrupper som ingår i teamet på hälso- eller vårdcentralen och hur de arbetar spelar också stor roll.
Källa: Socialstyrelsen.