Myndigheten har analyserat hur snabbt skyddseffekten avtar efter tre vaccindoser, för att kunna planera för när det är lämpligast att erbjuda påfyllnadsdoser. Registerstudien omfattar samtliga personer i Sverige som är 65 år och äldre och undersökningen gjordes under perioden december till april, när omikronvarianten dominerade.

– Undersökningen visar att bland personer på särskilt boende eller med hemtjänst, så avtog skyddet mot att infekteras med sars-cov-2 ett par månader efter den tredje dosen. Efter den fjärde dosen åter­ställdes skyddet mot att infekteras till en nivå på cirka 65 procent, ett resultat som ligger i linje med vad vi förväntat oss, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers i ett pressmeddelande.

Resultatet visar att skyddseffekten mot att behöva vård på intensivvårdsavdelning eller dö inom 30 dagar efter bekräftad covid-19, fortfarande var 80 procent eller högre i alla de undersökta grupperna 60 dagar efter den tredje dosen. Efter en fjärde dos ökade skyddseffekten till mer än 90 procent.

Folkhälsomyndigheten bedömer dock att skyddet kommer att klinga av även efter en fjärde dos, och gick nyligen ut med en rekommendation om en femte dos för vissa grupper i höst.

Läs också: Femte vaccindos rekommenderas i höst för alla över 65 eller i riskgrupp