Folkhälsomyndighetens två nya scenarier sträcker sig fram till den 20 september. Båda scenarierna tyder på att smittspridningen kan vända brantare uppåt i slutet av augusti efter sommarlov och semestrar, och fortsatt stiga under september.

Scenarierna är osäkra, bland annat eftersom mörkertalet i smittspridningen är stort. Testning sker just nu i huvudsak inom sjukvård och äldreomsorg. Men Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, uppmanar sjukvården att ta dem på allvar.

– I det här scenario ett, som ger en ökad smittspridning som är lite mer markant – där ser vi också att vårdbehovet ökar. Inte till de nivåer när det har varit som värst under pandemin, men på ett sådant sätt som ändå innebär att man behöver ha en beredskap för det inom vården, säger hon till Sveriges Radio Ekot.

I båda scenarierna antas att omikron fortsätter att cirkulera, och att det är varianten BA.2 – som antas vara 30 procent mer smittsam än BA.1 – som dominerar. Enligt Folkhälsomyndighetens modelleringar ser viruset ut att cirkulera även i sommar.

Sara Byfors slår fast att pandemin inte är över och att det är viktigt att alla tar de vaccindoser mot covid-19 som rekommenderas. Särskilt personer som riskerar allvarlig sjukdom.

Båda scenarierna tyder på brant stigning

Scenario 0: Kontakterna i befolkningen antas ligga på fortsatt relativt låga nivåer även efter sommaren. Från slutet av augusti väntas antalet rapporterade fall att öka mer brant, och i slutet av september rapporteras enligt beräkningarna cirka 2 700 fall per dag.

Scenario 1: Kontakterna i befolkningen antas öka i slutet av augusti till ungefär lika höga nivåer som under våren. Från slutet av augusti väntas antalet rapporterade fall öka brantare, och i slutet av september rapporteras enligt beräkningarna cirka 7 000 fall per dag.

Källa: Folkhälsomyndigheten