2019 kom regeringen och Sveriges Kommuner och regioner överens om att införa sammanhållna vårdförlopp vid komplexa och långvariga sjukdomar. De sammanhållna vårdförloppen ska gälla i hela landet och målet är en mer jämlik och effektiv vård.

Nu har alltså styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning spikat ytterligare sju vårdförlopp. Därmed kan landets regioner också fatta beslut om att börja införa dem.

Förutom palliativ vård, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och diabetes med hög risk för fotsår handlar det om grav hörselnedsättning, varicer och venösa bensår samt fortsatt vård och stöd till patienter med schizofreni.

Det innebär att totalt 19 sammanhållna vårdförlopp nu har passerat nålsögat.

Hur mycket arbete som krävs för att få de nya vårdförloppen på plats ser olika ut i olika regioner. I vissa regioner ges redan i dag vård enligt vårdförloppen, medan andra har en längre väg att gå.

För flera regioner kommer det att bli en utmaning att hitta rätt kompetens, enligt Christina Holmström, projektledare för de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.

– Ett par exempel är sjuksköterskor med IBD-kompetens för vårdförloppet inflammatorisk tarmsjukdom samt för diabetes med hör risk för fotsår. Där kommer det att krävas utbildningsinsatser, säger hon i ett uttalande.