Förtroendekrisen är djup i Region Norrbotten. På tisdagen meddelande regionen att regiondirektören bett om att få lämna sitt uppdrag. Det kommer att ske så snart en tillförordnad regiondirektör har utsetts.

Regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson har fått mycket hård kritik den senaste tiden. Inte minst från Norrbottens läkarförening och läkare vid Sunderby sjukhus i Luleå.

Gunilla Engström, ordförande i Norrbottens läkarförening, välkomnar beskedet.

– Det var väntat efter den massiva kritiken som kommit. Problemen har pågått under så lång tid och vi har försökt signalera utan att få något gehör.

Den 16 juni sa läkarföreningen för första gången någonsin upp det lokala utvecklings- och samverkansavtalet med Region Norrbotten. Föreningen säger sig sakna förtroende för regiondirektören. Bakom det drastiska beslutet ligger en lång tids bristande samverkan. Till slut var måttet rågat, enligt Julius Breimer som är ST-läkare inom psykiatrin och ledamot i läkarföreningens styrelse.

– Vi ser ingen framkomlig väg längre. Det är väldigt toppstyrt, divisions- och verksamhetschefer har inte mycket att säga till om och den högsta regionledningen är inte intresserade av samverkan.

Julius Breimer beskriver en ordning där ledningen presenterar färdiga förslag, utan att lyssna på eller samverka med läkarföreningen. Han ger lönerevisionerna som ett exempel.

– Det inte varit någon förhandling alls. Regionledningen har bara presenterat en siffra.

Det är först när medarbetare gått ut i medierna som ledningen har agerat, enligt Julius Breimer.

– Jag tycker att det är ett underbetyg till en arbetsgivare att arbetstagarna behöver gå ut medialt för att bli lyssnade på. Det är inte seriöst sätt att bedriva en verksamhet på.

På måndagskvällen publicerade Norrländska Socialdemokraten ett öppet brev från 174 läkare vid Sunderby sjukhus. Läkarna beskriver läget på sjukhuset – som gång på gång har fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och riskerar ett vite på 10 miljoner – som fruktansvärt och förkunnar att deras förtroende för regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson är förverkat.

»Det är nu vanligt att uppemot tio patienter övernattar på akutmottagningen i väntan på vårdplats, ibland flera dygn. Situationen är nu så allvarlig att all planerad kirurgi som kräver slutenvård har ställts in från och med vecka 24 till och med vecka 34«, står det i brevet.

Läkarna beskriver hur de gång på gång, under flera års tid larmat om problemen och till och med anmält sina egna verksamheter till Ivo, men bara bemötts av oförstående. De pekar bland annat på dåliga löner och villkor som en orsak till sjukhusets bemanningsproblem.

»Våra egna specialistutbildade läkare erbjuds sämre villkor än i andra regioner och sköterskor tvingas till ofördelaktiga schemamodeller, varför allt fler väljer andra arbetsgivare, och värdet av åratals utbildning och erfarenhet försvinner från sjukhuset«, skriver läkarna som nu vill se ett »radikalt förändrat ledarskap«.

Även Ola Wulf, överläkare och medicinskt ansvarig för akut omhändertagande, medicin och rehab vid Gällivare sjukhus, skickade tidigare i veckan ett öppet brev till regionpolitikerna och krävde regiondirektörens avgång.

– Byte av ledarskap är ett måste, annars har vi snart inget kvar att ens försöka bygga på, sa han till SVT Nyheter Norrbotten i måndags.

Han efterlyser lönesatsningar. Julius Breimer från läkarföreningen håller med.

– Man har drivit en lönesänkarpolitik för läkare, men även andra personalkategorier. Förut var vi löneledande i landet – vilket vi anser att vi måste vara för att kunna locka läkare till glesbygden. Så är det inte längre.

Nu står regionen inför en sommar som han beskriver som »den värsta i mannaminne«. Julius Breimer pekar särskilt ut situationen på Sunderby sjukhus som alarmerande.

– Man har gått från att kräva att sjuksköterskorna som anställs på akuten ska ha ett års akutverksamheten till noll erfarenhet. Vi har ett krigsläge på akuten, som är enormt belastad på grund av vårdplatsbristen. Jag har svårt att se att det slutar på annat sätt än att de nyutexaminerade sjuksköterskorna som anställs blir sjukskrivna eller säger upp sig.

Han anser att regionen nu måste öppna plånboken och betala det som krävs för att lösa den akuta situationen med hyrpersonal. I ett längre perspektiv efterlyser han tydliga och långsiktiga satsningar på personalen. Bland annat genom att höja läkarlönerna.

På en presskonferens under tisdagen bekräftade regionråden Kenneth Backgård (Norrbottens sjukvårdsparti), Linda From (Moderaterna) och Nils-Olov Lindfors (Centerpartiet) att de beviljat regiondirektörens begäran om att få avgå.

Anna-Stina Nordmark Nilsson slutar när en tillförordnad regiondirektör kliver in, meddelade Kenneth Backgård. Vem det blir är ännu inte löst. Den tillförordnade direktören kommer att sitta kvar på posten till valet i september. Att anställa en ny regiondirektör blir en fråga för den politiska majoriteten som styr efter valet.

De tre regionråden beklagade att Anna-Stina Nordmark Nilsson slutar och berömde hennes arbete med att organisera om hälso- och sjukvården i regionen.

– När vi anställde Anna-Stina Nordmark Nilsson gav vi henne i uppdrag att göra en ordentlig genomlysning av verksamheten, en omställning och en omorganisation. Det är nu avslutat och hon har gjort ett fantastiskt arbete med att driva det uppdraget framåt, sa Linda From på presskonferensen.

Där meddelades det även att den styrande majoriteten beslutat sig för att lägga ytterligare 20 miljoner kronor på att lösa vårdplatsproblemen vid Sunderby sjukhus. Hur pengarna ska användas mer exakt är inte bestämt.

Gunilla Engström hoppas på en nystart för sjukvården i Norrbotten när en ny regiondirektör tar över.

– Vi hoppas på en regiondirektör som ser hur viktig personalen är i en sådan här verksamheten. Man måste börja med att bygga upp en bra arbetsmiljö.

Läkartidningen har sökt Anna-Stina Nordmark Nilsson för en kommentar.