Socialdepartementet har träffat Nätverket Sveriges chef­läkare, olika myndigheter, utvecklare av journalsystem, samt Sveriges Kommuner och regioner (SKR) i ett så kallat aktörsmöte. Anledningen var att diskutera övergången till den Nationella läkemedelslistan.

Som Läkartidningen tidigare berättat, varnar chefläkare för risker i samband med övergången. Främst handlar det om den så kallade transformatorn. I dag flyttar den automatiskt förskrivningsdata från journalsystemen till Nationella läkemedelslistan, så att förskrivarna kan fortsätta att arbeta som vanligt i sina respektive system. Men enligt planerna ska den stängas av om ett år, trots att journalsystemen inte kommer hinna ha en motsvarande funktion på plats.

Att transformatorn försvinner, och att journalsystemen ännu saknar en direkt koppling mot läkemedelslistan, gör att förskrivarna till viss del kommer att behöva dubbeljobba – både skriva ordinationer i journalsystemen och e-recept i Förskrivningskollen eller andra webbsystem. Det skapar fler arbetsmoment och ökar risken för fel.

Nätverket Sveriges chef­läkare har lyft att transformatorn måste vara kvar till journalsystemen har egna direkta kopplingar mot Nationella läkemedelslistan. Och de verkar ha fått gehör.

– Intrycket är att man har tagit till sig innehållet från den här riskanalysen från socialdepartementets sida, säger Thomas Brezicka, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och analysledare för rapporten.

Enligt honom fanns en stor enighet bland deltagarna på mötet om problematiken. Nu har processen inletts med att se hur man ska tackla det.

Att tekniskt låta transformatorn vara kvar, är inget större problem. Men enligt lagen om Nationella läkemedelslistan, som kom 2018, finns en bortre tidsgräns för när transformatorn ska stängas av och regionernas journalsystem ska vara direkt anslutna. Den är satt till maj nästa år.

– En övergångsperiod kan inte vara hur lång som helst. När lagen togs fram fanns tidsplaner från regionerna om införandet av nya eller uppdaterade journalsystem. Och de tidsplanerna håller inte, säger Maarten Sengers, kansliråd på socialdepartementet.

Hur man nu ska hantera frågan i praktiken är inte klart. Det kan kräva en lagändring, som i så fall ska antas av riksdagen.

– Processen att hantera den bortre tidsgränsen har inletts, men vi måste återkomma angående vad vi kan göra, säger Maarten Sengers.

 

Läs även:

Chefläkare varnar för stora risker med läkemedelslistan

Blekinge anmäler Nationella läkemedelslistan till Ivo

E-recept blir huvudregel – men gratis system har begränsningar