Tillsynsmyndigheten Ivo:s ögon har länge varit riktade mot akutmottagningen vid Sunderby sjukhus utanför Luleå. Redan 2017 upptäckte Ivo allvarliga patientsäkerhetsrisker, och därefter har brister påtalats år efter år. Trots den omfattande kritiken finns flera allvarliga problem fortfarande kvar, enligt Adam Forsberg, inspektör vid Ivo Nord.

Det handlar om att rapporterade avvikelser inte följs upp och att förbättringsåtgärder inte efterlevs, att informationen om patientens vård och behandling inte alltid överförs till mottagande enhet och att patienter som behöver palliativ vård får vänta i flera timmar på akutmottagningen innan de får en plats på en vårdavdelning.

Vissa kliniker lämnar även AT-läkare ensamma på akutmottagningen, enligt Ivo. »En AT-läkare har oftast inte möjlighet att självständigt besluta om inläggning vilket kan leda till omfattande utredningar för att få fram ett bedömningsunderlag som kan presenteras för den beslutande läkaren«, skriver Ivo i sitt beslut och påpekar att det förlänger tiden på akuten för patienterna i onödan och även påverkar patientsäkerheten.

– Vi har varit där flera gånger och fått indikationer på att det inte rättats efter att vi påtalat brister, eller så har vi märkt det på egen hand när regionen inte har redovisat som så sig bör, säger Adam Forsberg till Läkartidningen.

Nu kräver Ivo att Region Norrbotten redovisar vad de gjort och tänker göra för att rätta till bristerna före 30 september i år. Annars kan det bli ett nytt vitesföreläggande mot Region Norrbotten – som redan riskerar ett vite på 10 miljoner kronor på grund av läget på akutmottagningen.

Tidigare i år riktade Ivo ett vitesföreläggande mot Region Norrbotten på grund av de stora och allvarliga bristerna på akutmottagningen. För att slippa betala måste regionen uppfylla två krav. Dels måste sjukhuset ha minst 180 disponibla vårdplatser. Dels måste 90 procent av de akut sjuka patienterna som fått ett beslut om inläggning få en vårdplats på en vårdavdelning inom fyra timmar från ankomst till akutmottagningen.

Den 31 maj i år löpte tidsfristen ut för att fixa det.

Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör i Norrbotten, har tidigare sagt att hon bedömer att regionen klarar kravet på 180 vårdplatser. Det är mer tveksamt om regionen kommer att uppnå målet om en vårdplats inom fyra timmar, enligt henne. Anna-Stina Nordmark Nilsson har även sagt att hon anser att kravet är orimligt högt ställt och att det inte finns något svenskt akutsjukhus som klarar av det i dag.