I mars inledde Ivo en tillsyn efter att ha fått larm om bristande stöd till AT-läkarna på akuten i Gällivare. Enligt de anonyma tipsen bemannas akutmottagningen till stor del av AT-läkare som arbetar utan en legitimerad läkare på plats.

Ivo:s tillsyn visar att AT-läkare kan få arbeta ensamma i flera timmar. Ungefär hälften av tiden dagtid på vardagar bemannas akuten med två ensamma AT-läkare. Under hösten 2021 arbetade en AT-läkare vid ett tillfälle även ensam nattetid på akuten och ibland har AT-läkare fått fatta inriktningsbeslut vid samtal med ambulanspersonal, när den legitimerade läkaren har varit upptagen. När det sker ska egentligen bakjour kopplas in, men rutiner för det saknas enligt Ivo som nu riktar kritik mot Region Norrbotten.

I beslutet understryks att arbetet på en akut ställer höga krav på medicinska bedömningar och kräver en legitimerad läkares kompetens.

Att låta AT-läkare arbeta ensamma innebär stora patientsäkerhetsrisker, enligt myndigheten. Arbetet på en akutmottagning beskrivs som mycket krävande och innebär svåra prioriteringar genom det ojämna och snabba patientflödet, där allvarlighetsgrad och sjukdomstillstånd varierar mycket. Det kräver bred kunskap och erfarenhet, skriver Ivo.

Tillsynsmyndigheten avslutar nu ärendet i Gällivare, men påpekar att man förutsätter att vårdgivaren rättar till bristerna.

2015 fattade Ivo ett principbeslut som innebär att läkare med vikariatsförordnande inte får arbeta självständigt på akuten utan tillgång till legitimerad läkare på plats som ansvarar för patienterna.

AT-läkare omfattas inte formellt av beslutet. Men Ivo har sagt att samma sak bör gälla dem i normalfallet. Myndigheten har även tidigare riktat kritik och krävt åtgärder mot regioner som låtit AT-läkare arbeta utan legitimerad läkare på plats.

Ola Wulf, som är medicinskt ledningsansvarig på akuten i Gällivare, överläkare på medicinkliniken och AT-studierektor sedan ungefär 20 år, har tidigare sagt till Läkartidningen att han anser att AT-läkarna får bra stöd.

Ivo har även fått anonyma tips angående AT-läkarnas situation på akutmottagningarna i Sollefteå och Örnsköldsvik. Men där har myndigheten inte inlett någon tillsyn.

Läs också:

Larm om ensamma AT-läkare på flera akutmottagningar i Norrland