Det var den 17 juni som tjänsten stoppades. Bakgrunden var att en kvinna hade fått sina symtom bedömda via så kallad digital triagering online. Algoritmen i tjänsten bedömde att det inte fanns något behov av fysisk vård eftersom patienten bedömdes lida av muskulärt orsakad smärtproblematik. Två dagar efter att kvinnan svarat på frågor via Primärvården online sökte hon hjälp på akuten. Där konstaterades att hon led av en pågående hjärtinfarkt.

– Tjänsten är tillfälligt pausad, och ingen kan använda den just nu. Vi pausar tills utredningen är klar. Vi kan inte riktigt svara på när det blir, då vi har just skickat in en lex Maria-anmälan, säger Anette Boije, som är verksamhetsutvecklare på Region Jämtland Härjedalen.

Behandlingen som förordades var fortsatt smärtlindring med läkemedel och fysioterapi, och bedömningen skedde utan telefonkontakt, fysisk undersökning eller annan diagnostik.

I lex Maria-anmälan som regionen skickat in till Ivo beskrivs hur e-tjänsten missar hjärtinfarkten.

»Triagesystemets algoritmer identifierar inte korrekt patientens nytillkomna kardiellt orsakade smärta/symptom, utan patienten prioriteras relativt lågt (prio 3 av 5) utifrån förekomst av kronisk smärtproblematik som överskuggar de nytillkomna symptomen«, skriver regionen.

Alla vårdcentraler kopplade till tjänsten

Primärvård online infördes på Region Jämtland Härjedalens alla vårdcentraler i början av 2020. Användaren loggar in med e-legitimation och svarar på ett antal frågor. Utifrån svaren får användaren antingen råd om egenvård eller blir hänvisad vidare till att chatta med en sjuksköterska. Om bedömningen blir att användaren behöver kontakt med läkare så bokar sjuksköterskan in en tid, antingen till ett fysiskt eller digitalt besök.
Källa: Region Jämtland Härjedalen