Katarina Bjelke. Foto: Karolinska institutet

Regeringen har alltså utsett Katarina Bjelke som efterträdare till den nuvarande generaldirektören Sven Stafström. Hon tillträder den 15 september.

– Det är med väldigt stor ödmjukhet som jag kommer att ta mig an uppdraget. Vetenskapsrådet är otroligt viktigt för forskarsamhället men även för samhället i övrigt, säger Katarina Bjelke i ett uttalande på Vetenskapsrådets webbplats.

I ett pressmeddelande från regeringen kommenterar även utbildningsminister Anna Ekström (S) det hela:

– Jag är mycket glad att Katarina Bjelke har tackat ja till att bli generaldirektör för Vetenskapsrådet. Hon har länge varit verksam inom utbildningssektorn och har under stora delar av sin karriär arbetat med forskningsfinansiering. Med sin djupa chefs- och ledarerfarenhet är hon mycket lämpad för det här uppdraget och jag ser fram emot ett gott samarbete framöver.

I dag är Katarina Bjelke universitetsdirektör vid Karolinska institutet och ordförande i styrelsen för Rymdstyrelsen. Hon har även uppdrag som styrelseledamot i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), samt i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Hon har tidigare varit universitetsdirektör vid Uppsala universitet, chef för forskningspolitiska avdelningen vid Utbildningsdepartementet och suttit i styrelsen för ESS AB. 1997 disputerade hon inom neurovetenskap vid Karolinska institutet.

Sven Stafström kliver av som generaldirektör i slutet av juni och i det glapp som uppstår tills Katarina Bjelke är på plats går nuvarande rådsdirektör Maria Thuveson in som tillförordnad generaldirektör för myndigheten.