Gunilla Nordlöf tar över som generaldirektör den 1 juli. Hon efterträder Janna Valik som lett E-hälsomyndighetens arbete sedan 2017.

– Jag är mycket glad över att Gunilla Nordlöf har tackat ja till uppdraget att leda E-hälsomyndigheten. Gunilla är en person med lång och bred erfarenhet från ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Digital utveckling är ett område som Gunilla har haft särskilt fokus på och som är en central pusselbit i framtidens hälso- och sjukvård och socialtjänst, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Gunilla Nordlöf kommer närmast från rollen som generaldirektör och chef för Tillväxtverket. Tidigare har hon även varit chef på Finansdepartementet och Näringsdepartementet. Gunilla Nordlöf har även chefserfarenhet från flera myndigheter, bland annat som ordförande för E-legitimationsnämnden och avdelningschef på Riksgäldskontoret.

Janna Valiks förordnade löpte egentligen ut i december förra året. Men på grund av svårigheter att rekrytera en efterträdare har förordnandet förlängts ett par gånger.