Under 2021 anmälde arbetsgivare närmare 29 900 arbetssjukdomar, vilket är en ökning med 48 procent jämfört med 2020 enligt Arbetsmiljöverkets nya arbetsskaderapport.

När de gäller anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro noterades en ökning på 23 procent.

En viktig förklaring till det ökade antalet anmälda arbetsskador och sjukdomar under 2021 är pandemin. Anmälningarna som rör covid-19 har ökat mycket kraftigt. Effekterna av pandemin syns i arbetsskadestatistiken både vad gäller smitta av covid-19 (arbetssjukdom) och biverkningar av vaccination mot covid-19 (arbetsolycka).

De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar år 2021 var kategorin »kemiska och biologiska faktorer« (68 procent), där smitta av covid-19 ingår. Innan pandemin bröt ut utgjorde kategorin en relativt liten del av antalet anmälda arbetssjukdomar. Men under 2020 och 2021 har den vuxit »närmast explosionsartat«. Ökningen av arbetsolyckor med sjukfrånvaro beror till stor del på anmälningar som rör biverkningar av vaccination mot covid-19, enligt rapporten.

Både vad gäller arbetsskador och arbetssjukdomar sticker kvinnor inom vård och omsorg ut. Men det var även en tydlig trend före pandemin.

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin beskriver det som oroande.

– Pandemin har förvärrat ett redan mycket tufft utgångsläge för de som jobbar i vården. Arbetsgivare och myndigheter behöver göra mer genomgripande åtgärder för att bryta det mönstret, säger hon i ett pressmeddelande.

Arbetsskadestatistiken från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador under år 2021 som anmälts till Försäkringskassan till och med 1 april 2022. Läs hela rapporten här.