Provocerad vulvodyni, tidigare kallat vestibulit, är ett tillstånd som innebär en intensiv smärta i slidöppningen. Nu har Socialstyrelsen alltså tagit fram ett förslag till kunskapsstöd som ska förbättra vården för den här patientgruppen.

Förslaget – som nu går ut på remiss – innehåller 18 rekommendationer om till exempel behandling med olika typer av läkemedel, fysioterapi och stödjande samtal. Hög prioritet ges också till att använda en checklista som Socialstyrelsen tagit fram för att ställa diagnos.

– Eftersom det saknas kunskap om provocerad vulvodyni, både i Sverige och internationellt, är diagnostisering en av svårigheterna. I dag är det i princip en uteslutningsdiagnos, och vårdpersonal har därför efterfrågat en guide för att underlätta vid diagnossättningen, säger Jenny Halldén, utredare på Socialstyrelsen och projektledare för kunskapsstödet, i ett pressmeddelande.

Rekommendationerna är uppdelade i basbehandling, fortsättningsbehandling och specialiserad vård. Myndigheten vill bland annat se specialiserad vård i alla regioner, i form av multiprofessionella team på vulvamottagningar eller kvinnokliniker. Gärna team som är specialiserade på gynekologisk smärta i stort, för ett samlat omhändertagande av patienter med exempelvis vulvasmärta, endometrios och förlossningsskador.

Förhoppningen är också att kunskapsstödet ska bidra till att fler verksamheter inom öppenvården både kan diagnostisera och behandla provocerad vulvodyni.

Enligt Jenny Halldén är det viktigt att patienten får vård tidigt, eftersom det ökar chansen till ett snabbt tillfrisknande.

– Vården behöver också ges av personer med rätt kunskap, vilket på sina håll kan kräva kompetensutveckling, och vårdkedjan behöver bli tydligare så att man vet vart man ska vända sig, säger hon.

Socialstyrelsen räknar med att en slutversion av kunskapsstödet ska finnas på plats vid årsskiftet.