Regeringen fattade redan den 20 maj beslut om att klassa den sällsynta sjukdomen apkoppor som allmänfarlig, efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten. Nu har regeringen alltså beslutat om ett lagförslag som gör infektion med apkoppsvirus till allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen.

Klassificeringen innebär att smittskyddsåtgärder som smittspårning och förhållningsregler för de smittade kan användas för att begränsa spridningen. Lagändringen – som beskrivs som författningsteknisk – föreslås träda i kraft 1 augusti.

Den 8 juni hade totalt 705 fall av sjukdomen bekräftats i Europa, enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

I Sverige handlar det om fem bekräftade fall så här långt. Enligt Folkhälsomyndigheten hör tre av dem hemma i Region Stockholm, ett i västra Götalandsregionen och ett i Region Skåne.

Enligt Folkhälsomyndigheten smittar viruset via nära fysisk kontakt. För personer som inte haft nära kontakt med en person som har apkoppor bedöms risken att smittas som liten, enligt Folkhälsomyndigheten.

»Under våren 2022 har ovanligt många fall av apkoppor konstaterats i flera länder. I de här fallen verkar överföring av virus framför allt ha skett via sexuella kontakter mellan män som har sex med män« skriver myndigheten på sin webbplats.