Enligt sjukhusets anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har läkaren vid upprepade tillfällen använt operationsmetoder som inte kan anses lämpliga. De har exempelvis inte varit i linje med vad som beslutats på multidisciplinära konferenser, varit av ett slag som läkaren inte är utbildad för, och inte varit etablerade på sjukhuset eller i rutinsjukvård generellt.

Läkaren ska även ha startat tre studier utan sektionsansvariges eller chefs tillstånd eller kännedom, och enligt dessa finns inget etiskt godkännande. En ansökan ska dock vara inlämnad. Enligt sjukhuset har läkaren inte insett behovet av etisk prövning och godkännande för forskningen.

Ett forskningsprojekt går ut på att fråga patienter före och efter operation om livskvalitet. Ett annat handlar om att skicka serom på analys av ett specifikt protein. Den tredje studien går ut på en analys av cancerceller i serom.

Enligt sjukhusets samtal med läkaren, som är disputerad, har denne avbrutit alla studier när han förstod att ett etiskt godkännande behövdes. Han uppgav också att endast ett prov seromvätska skickats för analys, och att det inte var inom ramen för forskning. Enligt en annan anställd ska dock minst fyra prover ha gått i väg.

Läkaren är avstängd med lön från sin arbetsplats sedan början av mars. Sjukhuset utreder fortfarande saken och vill inte kommentera fallet närmare. I ett mejl till Läkartidningen skriver verksamhetschefen som anmälde saken till Ivo i slutet av maj, att man identifierat en handfull patienter som berörts. Sjukhuset vill däremot inte kommentera hur allvarligt de ser på händelserna.

I anmälan till Ivo skriver sjukhuset dock att cancerpatienter ska ha utstått onödigt lidande och att kollegor oroar sig för att kliniken ska få ett rykte om oetiska metoder.