I september 2019 fick Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) in uppgifter om att en läkare på en husläkarmottagning i Region Stockholm bland annat lagt in felaktiga och outredda diagnoser i en patientjournal och spridit information från journalen vidare.

När Ivo kontaktade läkaren förklarade han att han hade förälskat sig i patienten, som behandlades inom psykiatrin, även om han förstod att det var fel. Han ansåg sig ha underlag för den autismdiagnos han skrivit in i hennes journal eftersom han träffat henne i »hundratals« timmar. När kvinnans psykiska mående försämrades gjorde han bedömningen att hon närmast befann sig i en nödsituation. För att hon inte skulle lämnas ensam kontaktade han därför hennes familjemedlemmar. Dessutom berättade han om hur han tagit med kvinnan på resor, lånat henne pengar och erbjudit henne bostad – allt för att få henne på fötter igen. Han menade dock att det inte varit frågan om någon kärleksrelation dem emellan, men att kvinnan kan ha sett honom som en fadersgestalt.

Ivo anser att mannen inte har upprätthållit en professionell distans till patienten. »Att vårdpersonal förälskar sig i patienter och vice versa är inte en okänd företeelse. Det är dock något som hälso- och sjukvårdspersonal förväntas hantera på ett professionellt sätt«, skriver myndigheten i sin anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

I stället för att avsluta sin direkta inblandning i vården av patienten fördjupade läkaren relationen genom att träffa kvinnan »oerhört intensivt på fritiden«, menar Ivo. Enligt myndigheten borde läkaren ha förstått att kvinnan hade en omfattande psykisk problematik och att hon var beroende av honom som läkare. Läkaren har därför utnyttjat hennes tillit och förtroende. Myndigheten noterar också att patienten »inte ville ha samma täta kontakt« som han ville, eftersom hon ansökt om att få kontaktförbud utfärdat.

Läkarens journalanteckningar är också svårlästa och vissa uppgifter har lagts in en tid efter besöket. Annat saknas helt. Angående autismdiagnosen påpekar Ivo att läkaren inte fört något resonemang om hur han kommit fram till diagnosen, varken genom att beskriva symtom eller funktionshinder.

Sammantaget anser Ivo att läkaren varit både oskicklig och brutit mot föreskrifterna genom att inte föra journal på korrekt sätt. Myndigheten vill därför att han åläggs med en treårig prövotid.