Finn Filén är överläkare på Venhälsan på Södersjukhuset, en mottagning som främst tar emot män som har sex med män – det vill säga den grupp där apkoppsviruset hittills spridits.

Här har man vässat beredskapen för att diagnostisera och ta hand om apkoppor. Sedan mitten av maj har Finn Filén och hans kollegor varit involverade i tolv apkoppsfall i Stockholmsregionen. Tre patienter har de hänvisat till Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge för inneliggande vård.

Finn Filén välkomnar den vaccinationsplan som regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram, även om det handlar om få fall i Sverige så här långt och även om man hittills inte sett någon dödlighet i sjukdomen i Europa.

Finn Filén, överläkare vid Venhälsan på Södersjukhuset. Foto: Magnus Ragnvid

– Apkoppor verkar i de fall vi sett inte ge livshotande symtom. Det är en infektion som kan ge feber med sår och utslag som håller i sig i flera veckor i värsta fall. Några patienter har haft rejäla smärtor från slemhinnorna och behövt inneliggande vård av den anledningen, vi har också sett bakteriell pålagring med sekundärinfektioner. Tyvärr skulle det inte förvåna mig alls om det här blev ett ihållande problem, säger Finn Filén och fortsätter:

– Antalet apkoppsfall har exploderat över hela Europa. Jag skulle förvisso bli glatt överraskad om det här utbrottet klingade av spontant men tyvärr tror jag inte det blir så. Det ser ut som att en ny viral STI har fått fäste.

Han är nyfiken på hur Folkhälsomyndigheten kommer att resonera kring vilka som bör erbjudas vaccination.

– De som har störst risk att bli jättesjuka är ju till exempel immunsupprimerade patienter – äldre patienter eller kanske patienter som behandlas för cancer. De som däremot riskerar att exponeras för apkoppor – som situationen har varit under den senaste månaden – är en helt annan grupp, där det finns väldigt lite överlappning. Det är unga friska gaykillar som har många sexpartners.

Även om det hittills rör sig om förhållandevis få fall av apkoppor i Sverige så har regeringen alltså tagit höjd för en mer bister utveckling.

När det gäller den nationella vaccinationsplan som ska tas fram så handlar det enligt regeringen inte om någon allmän vaccination, utan om möjlig vaccination av vissa individer – till exempel förebyggande vaccination av vissa individer runt ett bekräftat fall.

Folkhälsomyndigheten har också tillsammans med Socialstyrelsen fått i uppdrag att säkra tillgången till antivirala läkemedel mot apkoppor på nationell nivå.

Vid ett krismöte förra veckan kom världshälsoorganisationen WHO fram till att apkoppor för närvarande inte utgör en global hälsokris. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus sa samtidigt att expertkommittén presenterade »mycket oroande data« om spridningen under mötet.