Flera verksamheter på sjukhuset har drabbats tungt av läkaravhopp, enligt Hanna Kataoka, däribland onkologen, intensivvårdsavdelningen, förlossningen, psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och radiologin. På vissa håll har uppemot var fjärde specialistläkare slutat, menar hon.

Uppsägningarna uppges bottna i ett mångårigt missnöje med lönerna, en situation som ska ha förvärrats när det politiska styret i Västra Götalandsregionen förra året valde att avsätta 700 miljonerkronor, utslaget över tre år, till mer konkurrenskraftiga löner – men där läkarna inte fick någon bit av kakan under det första året.

– SU:s läkare utesluts från vårdsatsning efter vårdsatsning trots arbete dygnet runt och att de bär det yttersta medicinska ansvaret. Under flera års tid har löneutvecklingen för SU:s läkare försämrats till den grad att lönerna numera är lägst i landet, säger Hanna Kataoka i en intervju med Dagens Nyheter.

Hon ser flera problem med att läkare försvinner. De som blir kvar får en ännu högre arbetsbörda och det finns också en risk för att vården försämras, menar hon.

– Livsnödvändiga operationer försenas, vid förlossningskomplikationer kanske barnet inte kan räddas, svårt psykiskt sjukas liv och hälsa äventyras, cancerdiagnostik försenas, säger Hanna Kataoka.

Sahlgrenska universitetssjukhusets ordförande, Gustaf Josefson (M), känner till lönesituationen för läkarna och »har försökt att jobba med det«, säger han. Han tycker dock inte att det rör sig om någon läkarflykt och han betonar också att läkarna kommer att inkluderas i lönesatsningen nästa och nästnästa år.

Läs också: 700 miljoner kronor ska lyfta lönerna för vårdpersonal i Västra Götaland