»Flera regioner uppger även att man har god eller mycket god tillgång till fast läkarkontakt för personer som bor på särskilt boende (SÄBO). […] Under hösten 2021 genomförde SKR en undersökning som visade att 93 procent av personer i SÄBO har en fast läkarkontakt och 97 procent har en fast vårdkontakt inom den kommunala hälso- och sjukvården.« Så står det att läsa i rapporten »Nära vård 2021 och 2022« som publicerades på SKR:s webbplats i går, torsdag.

Men det är en förskönande bild, enligt Läkarförbundet.

– SKR målar upp en falsk positiv bild när de säger att många regioner redan har nått satta mål om andel med en namngiven fast läkare. Regionerna ska inte kunna lista invånare för statistikens skull. Behållningen av en fast läkare fungerar bara om det finns en kännedom bland invånarna om vem som är deras fasta läkare. Vi vet att läkarna på landets vårdcentraler i regel har ansvar för dubbelt så många invånare som Socialstyrelsen rekommenderar, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, i ett pressmeddelande på fredagen.

I själva verket är det långt kvar till målet, menar förbundet. »Läkarförbundet har, utifrån officiella siffror om hur många specialister och ST-läkare i allmänmedicin som är sysselsatta inom primärvården, räknat på antalet invånare per läkare idag och hur det förhåller sig till Socialstyrelsens rekommendation om en läkare per 1 100 invånare. Lågt räknat behövs närmare dubbelt så många läkare som det i dag finns anställda«, enligt pressmeddelandet.

Emma Spak, sektionschef för SKR:s avdelning för vård och omsorg, kommenterar kritiken i ett skriftligt meddelande:

– Glädjande nog har regionerna prioriterat att säkra fast läkarkontakt på SÄBO, något kommunerna också kvitterar. Men mycket arbete återstår, vi konstaterade skillnader mellan kommuner även inom regionerna något som mätningen uppmärksammat och som redan inneburit åtgärder i kommuner med låg tillgång till fast läkarkontakt. Det krävs också ett kontinuerligt arbete med arbetssätten så att patienten vet vad den kan förvänta sig när den har en fast läkarkontakt.

Hon fortsätter:

– Arbetet med att möjliggöra fast läkarkontakt och fast vårdkontakt och skapa god tillgång till primärvård för hela befolkningen fortsätter i hela landet. SKR utvärderar inte hur väl målen för fast läkarkontakt i överenskommelsen är uppfyllda, det har såväl Socialstyrelsen som Myndigheten för vård och omsorgsanalys fått regeringsuppdrag att göra, vilket vi anser är en god ordning, säger Emma Spak i meddelandet.

Enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) ska 55 procent av invånarna och 80 procent av de som bor i särskilt boende ha fast läkarkontakt vid utgången av 2022.