I november förra året avskedades en erfaren judisk läkare från sin tjänst på Karolinska universitetssjukhuset – men parterna har olika uppfattningar om vad som inträffat. Läkaren själv menar att det hela bottnar i att han slagit larm om trakasserier från en av sjukhusets överläkare. Mannens juridiska ombud har i en tidigare intervju med Läkartidningen sagt att avskedandet av hans klient är den »ultimata repressalien för allt det som har varit, där läkaren påtalar antisemitiska trakasserier för sin arbetsgivare och blir utsatt för en lång rad repressalier som har pågått fram till avskedandet«.

Arbetsgivaren å sin sida trycker i stället på långvariga samarbetsproblem mellan läkaren och Karolinska universitetssjukhuset, och menar att mannen har varit oförmögen att förhålla sig till instruktioner samt att han konsekvent motsatt sig arbetsledningsbeslut. Förtroendeskadan för läkaren är irreparabel, enligt sjukhuset.

Nu har Läkarförbundet skickat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen, i vilken man kräver att avskedandet ogiltigförklaras och att mannen kompenseras ekonomiskt i form av såväl utebliven lön som 125 000 kronor i skadestånd. I stämningsansökan skriver förbundet att det inte funnits någon saklig grund för varken avsked eller uppsägning och kritiserar också Karolinska universitetssjukhuset för otydlighet i kommunikationen. Förbundet har flera gånger begärt att sjukhuset ska precisera och konkretisera de omständigheter som ligger till grund för avskedandet, utan att det har hörsammats.

»Förbundet har därför ingen inblick i hur samarbetsproblemen som Karolinska har åberopat ser ut. Förbundet har ingen kännedom om vilka personer det berör, vad de berör eller vilken omfattning de har«, står det i ansökan.

Eftersom Karolinska universitetssjukhuset inte har preciserat på vilka grunder beslutet har tagits går det inte heller att bemöta dem, enligt Läkarförbundet. Facket anser dessutom att grunderna för avskedandet är svårbegripliga med tanke på att mannen inte varit på arbetet under det sista halvåret.

Läkartidningen har varit i kontakt med den avskedade läkaren som inte vill ge någon kommentar innan han talat med Läkarförbundets jurist. Läkarförbundet vill inte heller uttala sig eftersom man inte kommenterar enskilda fall, enligt presstjänsten.