Läkarna vittnar om en annalkande katastrof för patienter som behöver psykiatrisk vård i Region Norrbotten i sommar. Patientsäkerheten går inte att upprätthålla, enligt läkargruppen.

Nu riktar sig läkarna till ledningen i Region Norrbotten med ett öppet brev för att försöka få till en förändring.

»Att vi har fyra avdelningar är tyvärr en klen tröst när vi inte ens har bemanning för tre. Under stora delar av våren har vi enbart kunna hålla två avdelningar med 28 vårdplatser öppna. Det har varit otillräcklig«, skriver läkarna i brevet enligt SVT Nyheter Norrbotten.

– Det är väldigt svårt att bedriva en god vård under de här förutsättningarna. Vi bedriver akutsjukvård. Det är hela tiden en fråga om liv och död för de flesta av våra patienter, säger överläkaren Alexander Vucins till SVT.

Görs inget varnar läkarna för att patienter kommer fara illa, risk för nya uppsägningar och ännu större svårigheter att locka till sig nya medarbetare. Deras lösning på den akuta situationen är att Region Norrbotten öppnar för högre löner till sjuksköterskor.

»Vi kräver att Region Norrbotten går ut med fri prissättning på sköterskor, för att säkra att vi kan upprätthålla en patientsäker lägstanivå. Får vi inte mer bemanning är risken stor att våra patienter, som i många fall är samhällets mest utsatta, kommer fara illa i sommar. Ytterst ansvariga för det är regionledningen i Norrbotten«, skriver de i brevet.

Krister Berglund, som divisionschef för psykiatrin på Sunderby sjukhus, beskriver också läget inför sommaren som besvärligt och säger att även han känner en oro.

– Vi har under sommartid ofta dragit ner på vårdplatser. Det är så vi har arbetat och i år har vi ett jätteansträngt bemanningsläge och vi jobbar med olika åtgärder för att få till att fler ska få den vård de behöver, säger han till SVT.

Även inom BUP på Sunderby sjukhus är det problem. Arbetsmiljöverket har hotat med vite om inte arbetsmiljön på avdelning 45 vid barn- och ungdomspsykiatrin på Sunderby sjukhus förbättras. Personalen har bland annat berättat att barn sover på madrasser i samtalsrummet.