Enligt finansregionrådet Irene Svenonius (M) bör de som fått medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd kunna språket, eftersom de då varit ett visst antal år i Sverige. Om de ändå behöver tolk ska de betala själva när de har kontakt med vården, menar hon och framhåller att förslaget kan spara 150 miljoner kronor.

– Det är pengar som skulle kunna frigöras till att läggas på vården, till att ha flera anställda, sjuksköterskor och undersköterskor, och det i stället för att betala tolkhjälp för personer som bor, lever och verkar i Stockholm, och som tänker att göra det och inte bara är här temporärt, säger hon till Sveriges Radio P4 Stockholm.

Läkarförbundets lokalförening i Stockholm kallar förslaget ineffektivt och patientosäkert. Förutom att det kan leda till en mer ojämlik vård, kan förslaget också leda till kostnadsökningar, enligt föreningen.

– Om man inte kan kommunicera kring vad som faktiskt är aktuella besvär, riskerar man att få en både dyr och ineffektiv vård som inte är patientsäker, säger Yvonne Dellmark, vice ordförande i Stockholms Läkarförening, till P4 Stockholm.

Även Miljöpartiets gruppledare i regionfullmäktige, sjuksköterskan Sandra Ivanovic Rubin, är kritisk. Det är ett riktigt dåligt och till och med farligt förslag, säger hon till P4-kanalen.

– Det är en patientsäkerhetsfråga som så klart kommer att leda till konsekvenser för patienterna. De är jättetråkigt att Moderaterna väljer att göra även vården till en fråga om invandring, säger Sandra Ivanovic Rubin.

Till SVT Stockholm förtydligar finansregionrådet att de som behöver tolk ska få det, men att regionen inte ska stå för kostnaderna.