Tidigare i juni meddelade regeringen att en utredning skulle sjösättas för att se över läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden. Bakgrunden är att läkare och Försäkringskassan ofta gör olika bedömningar kring sjukskrivna personers arbetsförmåga, något som regeringen menar kan göra det hela svårförståeligt. Syftet med den nya utredningen är därför att undersöka om läkarens ord ska väga tyngre när beslut om sjukpenning fattas.

Nu står det klart att det blir Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen och andre vice ordförande i Läkarförbundet, som kommer att leda utredningen.

– Marina Tuutma har gedigen kunskap av vårdens arbete med sjukskrivning. Hennes erfarenhet från primärvården är viktig då det är allmänläkare som framför allt utfärdar sjukintyg. Det gör henne särskilt lämpad för den här utredningen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Marina Tuutma ska bland annat analysera varför Försäkringskassans och läkarkårens bedömningar skiljer sig åt, men också undersöka om samarbete mellan olika professioner kan stärka bedömningen av en patients förutsättningar och underlätta läkarnas arbete med sjukskrivningar.

Läs också: 

Utredning ska undersöka om läkares intyg ska väga tyngre

Försäkringskassan vill att högsta instans ger besked om sjukintyg