Avtalet om att patienterna skickas till Stockholm undertecknades denna vecka och gäller patienter som inte kan vänta på operation till efter sommaren och som kan göra resan till Stockholm.

Anna Pohjanen, divisionschef för Länssjukvård 2 vid Region Norrbotten, säger till P4 Norrbotten att man denna sommar inte mäktar med allt som man normalt brukar klara av under en sommar. Det är bakgrunden till avtalet.

–  De som har behov av akut vård och som inte är lämpliga att skicka, vill vi kunna säkra att vi klarar av här i Norrbotten, säger Anna Pohjanen.

Samarbetet med Karolinska gäller alltså personer med ett akut sjukvårdsbehov, och som kan resa till Stockholm. Denna patientkategori måste räkna med att de blir erbjudna vård i Stockholm, enligt divisionschefen.

–  Det kan handla om canceroperationer, och det kan handla om vissa typer av frakturer där man klarar av att resa, förklarar hon.

Bakgrunden är det ansträngda vårdplatsläget. Inte minst Sunderby sjukhus utanför Luleå har under flera år haft stora problem. Redan 2017 konstaterade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att det fanns allvarliga patientsäkerhetsrisker på sjukhuset.

Därefter har bristerna påtalats vid ett flertal tillfällen. Så sent som i mars i år anmälde samtliga specialistläkare på kirurgkliniken sin egen arbetsplats till Ivo. Läkarna ansåg att patientsäkerheten var allvarligt hotad för de kirurgiska patienterna.

Just nu hänger ett vite på 10 miljoner kronor över regionen ifall de inte kommer till rätta med missförhållandena vid Sunderby sjukhus, och tillsynsmyndigheten hade i början av juni ännu inte bestämt sig för om regionen klarat kraven eller ej.

Björn Eklund Nergård, vice ordförande för Norrbottens läkarförening, säger till Svenska Dagbladet att vårdplatssituationen förvärrats successivt under 10 till 12 år, men att utmaningarna ofta mildrats av att de anställda jobbat hårdare och tagit extrapass. Nu har pandemin och besparingar pressat personalen ännu mer, enligt den lokala läkarföreningens vice ordförande.

– Personalen vill inte längre. Man slutar och det är svårt att rekrytera ny personal, säger Björn Eklund Nergård till Svenska Dagbladet.

Regionens tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektör Moa Bjerner bekräftar till tidningen att regionen i många år haft bekymmer med det minskande antalet vårdplatser.

– Så ser det ut nationellt och situationen är accentuerad hos oss. Pandemin har också haft effekt. Det har varit tufft för vår personal, som är trött. Under senvåren har vi även sett ett ökat inflöde av akutsjuka patienter, säger Moa Bjerner.