S:t Görans sjukhus i Stockholm har drivits av vårdbolaget Capio sedan 1999. Senaste upphandlingen skedde 2012, men 2022 förlängdes avtalet med ytterligare fyra år. 2026 löper det ut och därför är det alltså dags för en ny upphandling av vården vid S:t Göran.

I veckan beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om de grundläggande förutsättningarna för upphandlingen.

– S:t Görans sjukhus är ett av Sveriges bästa och har bidragit till utvecklingen av sjukvården i allmänhet och akutsjukvården i synnerhet. Avtalet från 2012 löper ut och vi har i god tid beslutat om en ny upphandling. Det är viktigt för Stockholm och hela Sverige att vi har minst ett akutsjukhus som drivs av någon annan än det offentliga – med en jämlik tillgång för alla patienter, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink (L), i ett pressmeddelande.

Enligt nämndens förslag ska vårdavtalet gälla för minst åtta år med rätten för Region Stockholm att förlänga med minst fyra år om parterna är intresserade av fortsatt samarbete. Om det blir en ny leverantör kommer personal vid sjukhuset, tillgångar, avtal och journaler att följa med i samband med en verksamhetsövergång till den vårdgivare som regionen skriver avtal med.

– Upphandlingen kräver stort engagemang från anbudsgivare och Region Stockholm. Ett så långsiktigt vårdavtal med möjlig förlängning motiverar anbudsgivare att lämna in väl underbyggda och konkurrenskraftiga anbud. Det ger också förutsättningar för vårdgivare att planera sin verksamhet och främjar goda samarbete mellan parterna. Målet är som alltid en god och säker vård för våra patienter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Ahlsson, i pressmeddelandet.

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till inriktningsbeslut har lämnats vidare till regionfullmäktige som förväntas ta ett beslut efter sommaren.