Umeås universitetsdirektör Hans Wiklund, tidigare regiondirektör i Västernorrland, har av regeringen utsetts till VFU-samordnare, meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) och socialminister Lena Hallengren (S) under en pressträff på torsdagen.

För trots ett ökat söktryck till sjuksköterskeutbildningarna de senaste åren har brist på praktikplatser gjort att lärosätena inte kunnat utbilda så många sjuksköterskor som man hoppats på.

– Faktum är att bristen på VFU-platser är den största flaskhalsen för att lärosätena ska kunna utbilda fler sjuksköterskor. Samarbetet mellan kommuner och regioner, vårdgivare och lärosäten, måste bli bättre och leda till konkreta resultat i form av fler VFU-platser, annars riskerar bristen på kompetens att förvärras – och det är bråttom, sa Anna Ekström.

De senaste månaderna har larmen duggat tätt om sjuksköterskor som säger upp sig för att kunna få ut sin semester och om vårdplatser som stängs för att det inte finns några vikarier.

– Många beskriver hur det är just bristen på sjuksköterskor som mest av allt bidrar till att vårdplatserna är för få, sa Lena Hallengren.

Därför har Hans Wiklund fått i uppdrag att samordna insatserna för att få fram fler VFU-platser och utveckla modeller för hur fler vårdgivare och verksamheter ska kunna ta emot studenter. Han ska också särskilt analysera möjligheterna att ställa krav på att även privata vårdgivare ska erbjuda platser, enligt Anna Ekström.

– Ett problem vi har i dag är att det inte är självklart att privata vårdgivare omfattas av avtalen mellan lärosätena och kommuner och regioner om att tillhandahålla VFU-platser. Det duger inte, alla aktörer behöver vara med och bidra så att våra sjuksköterskor får fler kollegor, sa hon.

Hans Wiklund själv pratade om att få lärosäten och profession att kroka arm.

– Det är inte en okomplicerad fråga, men jag är ändå hoppfull om att det ska gå att driva den framåt i högre tempo. För det är inte viljan som saknas, det är tempot som behöver öka.