Tidigare i år sa TLV återigen nej till subvention av behandling med Kaftrio i kombination med Kalydeco, med hänvisning till att behandlingen inte är kostnadseffektiv. Trots trepartsförhandlingar med tillverkaren Vertex och regionerna om ett lägre pris kunde parterna inte komma överens.

Som Läkartidningen berättat har beskedet inte bara skapat intensiv debatt – det har också lett till att patienter flyttar utomlands, till exempel till Danmark, för att få behandling.

Nu meddelar alltså företaget att de har lämnat in en ny ansökan om subvention till TLV.

»Vertex är glada att kunna bekräfta att vi har lämnat in en ny ansökan om subvention till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, för Kaftrio (ivakaftor/tezakaftor/elexakaftor) i kombination med ivakaftor för behandling av berättigade patienter med cystisk fibros i åldrarna 6 år och äldre med en F508del-mutation«, uppger Eric Gillberg, nordenchef på Vertex, i ett uttalande.

Ansökan lämnades in den 2 juni.

Enligt Eric Gillberg är företaget »fortsatt engagerade i att arbeta tillsammans och utan dröjsmål för att hitta en lösning som ger patienter tillgång till Kaftrio, och som är hållbar och acceptabel för alla parter«.

»Vi vet att detta är möjligt. Kaftrio är för närvarande tillgängligt för berättigade CF-patienter i 31 länder«, inklusive Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Spanien, Tyskland, Österrike, Slovenien, Kroatien, Luxemburg, Frankrike, Italien och Storbritannien, uppger han.

Marita Gilljam, överläkare på cystisk fibrosmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset, välkomnar det hela.

– Jag har förhoppningar om att man nu kan komma fram till ett positivt besked. Man har redan haft många gemensamma förhandlingar och vår förhoppning är att man ska komma till ett beslut före de 180 dagarna som man har på sig för förhandling, säger hon till Läkartidningen.

Behandling med läkemedlen Kaftrio (ivakaftor–tezakaftor–elexakaftor) och Kalydeco (ivakaftor) verkar direkt på den defekta jonkanal som är grundorsak till cystisk fibros och uppskattas kunna hjälpa hela 90 procent av alla patienter med sjukdomen i Sverige. Behandlingen har bland annat visats förbättra lungfunktionen.

Läs också:

Nu kan fler patienter med cystisk fibros få Kaftrio

Patienter med cystisk fibros flyttar utomlands i jakten på behandling