Målet med utbildningen är att legitimerade läkare och sjuksköterskor som anlänt till Sverige från Ukraina ska komma i arbete snabbt och kunna bidra till den svenska hälso- och sjukvården.

– Med den här insatsen hoppas vi kunna ta tillvara den kompetens som personer med legitimationsyrken från Ukraina besitter. Vi vill göra deras väg in i svensk hälso- och sjukvård så smidig som möjligt och hjälpa dem till en meningsfull sysselsättning i Sverige, säger Johanna Adami, rektor på Sophiahemmet högskola och en av initiativtagarna till utbildningen, i ett pressmeddelande.

Det handlar om en introduktionsutbildning som ska ge en inblick i hur det svenska sjukvårdsystemet fungerar och hur processen för att få en svensk yrkeslegitimation ser ut. För att en ukrainsk läkare ska få svensk läkarlegitimation krävs kunskaper i svenska, att man klarar det medicinska kunskapsprovet samt praktisk tjänstgöring.

– Denna process är för många både lång och mödosam och den vill vi underlätta genom att redan på ett tidigt stadium ge ett sammanhang och en förståelse för svensk hälso- och sjukvård, säger Johanna Adami.

Kursen drar igång i höst och löper över fyra veckor på helfart, men det finns också möjlighet att dela upp utbildningen på lite längre tid. Kursen innefattar teoretisk utbildning på engelska inom bland annat vårdetik, patientsäkerhet och regelverk. Detta kompletteras med språkträning och praktisk träning vid vårdverksamheter i olika delar av landet.

Utbildningen genomförs bland annat i samarbete med Familjeläkarna och Sophiahemmets sjukhus som bidrar med auskultationsplatser.

Kursstarten går i september och anmälningsperioden är mellan 20 juni och 31 augusti.