Huvudsyftet med rekommendationerna är att ge professionen ett kunskapsstöd för antiviral behandling av influensa.

Förra gången Läkemedelsverket publicerade behandlingsrekommendationer på området var 2011. Orsaken till att myndigheten nu tycker att det är dags att ta ett nytt grepp om det hela är alltså bland annat att ytterligare ett antiviralt läkemedel godkändes för behandling förra året – cap-endonukleashämmaren baloxavir.

Därmed ingår nu tre antivirala läkemedel med likvärdig effekt i behandlingspaletten. Förutom baloxavir är även neuraminidashämmarna oseltamivir och zanamivir godkända för behandling av säsongsinfluensa.

I ett uttalande på myndighetens webbplats slår Maria Furberg, infektionsöverläkare och utredare på Läkemedelsverket fast att årlig vaccination av riskgrupper är den viktigaste åtgärden för att förebygga influensa i befolkningen, men att även vaccinerade personer kan insjukna och behöva behandling.

– Läkemedel mot influensa har bättre effekt ju tidigare i sjukdomsförloppet de sätts in och bör användas till smittade som tillhör medicinska riskgrupper. Läkemedlen är mycket effektiva när de ges som profylax efter exponering, vilket är värdefullt om influensasmitta upptäcks på exempelvis ett särskilt boende för äldre, säger hon.

I vintras genomförde Läkemedelsverket ett expertmöte för att mejsla fram de nya behandlingsrekommendationerna.

Ta del av behandlingsrekommendationen.