I veckan slöt den lokala läkarföreningen ett nytt avtal med Västra Götalandsregionen om övergångsreglerna för utbetalning av innestående kompensation för jour och beredskap.

– Avtalet är tecknat för att pandemin omöjliggjort för sjukvården inom VGR att planera in ledighet i den utsträckning som vi förväntade oss när det ursprungliga avtalet tecknades i september 2021, säger Emelie Hultberg, ordförande för Västra Götalands läkarförening, i ett pressmeddelande.

Läkarföreningens förhoppning är att medlemmar nu får bättre möjligheter att få ut intjänad jourkompensation i ledighet. Avtalet ger läkare med sparad jourkomp som är äldre än ett år, ytterligare ett halvår på sig att få ut den i tid i stället för pengar. Det nya datumet för när reglerna börjar gälla är den 1 april 2023. Därefter kommer innestående jourkomp automatiskt börja betalas ut i pengar efter ett år.

Emelie Hultberg. Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

– Vi hade gärna sett att verksamheten fått ytterligare tid på sig men dialogen med arbetsgivaren har ändå skett i konstruktiv anda och vi är glada över att vi kunnat nå en samsyn runt läkares behov av återhämtning, säger Emelie Hultberg.

Bakgrunden är att Västra Götalandsregionen 2021 rev upp det lokala avtalet som gällt sedan 2009, och i stället aviserade att de skulle följa det centrala avtalet från 2020. I det centrala avtalet finns nämligen en ny bestämmelse om att regionen får betala ut innestående kompensation för jour och beredskap som inte har tagits ut i ledighet inom ett år.

Förändringen ledde till starka protester från läkare i regionen med stora jourkompsaldon som hade hoppats ta ut de intjänade timmarna i ledighet. Regionen fick även skarp kritik av läkarföreningen för att reglerna ändrades mitt under pandemin.

Till sist kom läkarföreningen och regionen överens om ett övergångsavtal som innebar att ingen jourkomp betalas ut automatiskt förrän den första oktober 2022. Därefter skulle max 100 timmar per månad betalas ut fram till årsskiftet 2022/23 och 200 per månad fram till sista december 2023. Men nu skjuts alltså starten för de automatiska utbetalningarna av jourkomp fram sex månader.

Läs mer:

Förändrat avtal om jourkomp upprör läkare i VGR

Västerbotten backar om jourkomp

Protester i Västerbotten efter beslut att betala ut jourkomp i pengar

Sparad jourkomp het fråga i Norrbotten