Väntetider på flera dygn på akuten och patienter vars mest basala mänskliga och medicinska behov inte kan tillgodoses. Så beskriver Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, situationen på Akademiska sjukhuset i Uppsala i ett nytt vitesföreläggande på 20 miljoner kronor.

»Bristerna vid akutmottagningen är omfattande och genomgripande med påverkan på all vård och behandling som sker där. (…) Patienter som befinner sig i livets slutskede vårdas i korridorer utan möjlighet till avskildhet (…) och det finns uppgifter om att patienter har dött i ensamhet«, skriver myndigheten bland annat. Patienter drabbas också av livshotande försämringar när läkemedelsbehandling uteblir. De får inte heller mat, vätska och grundläggande omvårdnad i acceptabel utsträckning, skriver Ivo. »Enligt uppgift kan patienter få ligga i flera timmar i sin egen avföring och urin«, står det i beslutet.

Sammanfattningsvis menar myndigheten att situationen är så ansträngd att det snarast är förvånande att inte fler vårdskador och allvarliga vårdskador inträffar. Extra anmärkningsvärt är det med sådana brister vid ett högspecialiserat akutsjukhus, enligt Ivo.

Myndighetens tillsyn av Akademiska är en utdragen historia. Redan 2017 konstaterade Ivo brister i vården av patienter på akutmottagningen. När inga förbättringar hade gjorts krävde Ivo i höstas att regionen skulle skapa minst 30 nya vårdplatser. Om så inte skedde skulle ett vite på tjugo miljoner vänta. Beslutet överklagades dock i flera vändor. I mars i år meddelade kammarrätten att Ivos beslut skulle upphävas, då kraven ansågs för oprecisa och gav utrymme för tolkning kring vilket antal vårdplatser som egentligen skulle tillgängliggöras, samt vilken prestation som förväntades för att alla patienters behov av inneliggande vård skulle tillgodoses.

Under tisdagen har Ivo kontrat med ett nytt beslut där det preciseras att sjukhuset senast den 15 september ska ha 612 vårdplatser tillgängliga för inläggning av patienter inom den somatiska specialistsjukvården. Siffran grundar sig på regionens egna beräkningar av behovet. Jämförelsevis tror sig regionen behöva 446 vårdplatser under vardagar nu i sommar.

I beslutet skriver Ivo också att situationen på Akademiska sjukhuset är mycket allvarlig – och att läget numera är ännu värre än tidigare.

– Vi började tillsynen på sjukhuset för fem, sex år sedan. Vi har fattat beslut och de har sagt att de ska åtgärda problemen som finns. Men vi har inte sett någon förbättring – utan tvärtom en försämring, säger Ivos presschef Adam Alfredsson till Läkartidningen.

Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, håller dock inte med.

– Det får står för dem. Vi har ett bekymmersamt läge inför sommaren, det ska vi vara uppriktiga med – och att det är allvarligare än tidigare år. Men vi arbetar för att lösa problemet, säger han till SVT Nyheter Uppsala.

Mikael Köhler menar att »massor av saker« har skett sedan det förra vitet i höstas, bland annat olika satsningar för minst 40 miljoner kronor och en uppdaterad handlingsplan.

Läs också:

Ivos beslut om vitesföreläggande mot Akademiska upphävt

Akademiska riskerar mångmiljonvite