Läkaren anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i april 2019. I anmälan skriver regionen i fråga att han förskrivit stora mängder botox och genotropin till ett tiotal patienter. Med tanke på att läkaren var specialist i psykiatri ansåg regionen att förskrivningarna var både orimliga och medicinskt otillbörliga.

När Ivo kontaktade läkaren uppgav han att han bara skrivit ut botox till en enda patient. Däremot hade han skrivit ut läkemedlet åt en läkare som utför kosmetiska behandlingar, och som i sin tur gett det till sina patienter. Enligt mannen skulle det kunna vara dessa förskrivningar som anmälaren avsåg.

När Ivo bad om att få se journalhandlingarna möttes myndigheten dock av flera olika förklaringar. Först kunde psykiatern inte hitta dem, sedan hade han inte möjlighet att ta sig till platsen där handlingarna förvarades eftersom han själv blivit allvarligt sjuk. Över ett år efter det första samtalet med Ivo uppgav mannen till slut att han bränt upp handlingarna i samband med att han skulle åka utomlands för att arbeta, eftersom han inte ville att någon obehörig skulle komma åt dem.

Ivo anser att det är visat att mannen med avsikt förstört journalhandlingarna vid en tidpunkt då han visste att myndigheten hade begärt in dem. Att varken patienterna eller myndigheten har kunnat ta del av informationen är allvarligt, enligt Ivo. »Patientjournalföringen är av fundamental betydelse för vård- och behandlingsarbetet inom hälso- och sjukvården och dokumentationen av olika åtgärder kan vara helt avgörande för patientsäkerheten«, skriver myndigheten.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) anser att psykiatern har brustit i sina skyldigheter som läkare eftersom han systematiskt hållit sig undan Ivos tillsyn. Hans legitimation har därför återkallats med omedelbar verkan.