Regiondirektör Ingeborg Eriksson och rektor Peter Aronsson skriver under avsiktsförklaringen, omgivna av regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) och universitetsstyrelsens ordförande Kerstin Hermansson.
Foto: Joakim Palmqvist

Satsningen ska omfatta utbildning, forskning, innovation och kompetensutveckling.

– Det finns flera perspektiv. Det ena är ett rent hälso- och sjukvårdsperspektiv – att våra medarbetare i vården behöver kunskaper i e-hälsa, jobba med våra arbetsprocesser och ta in de digitala möjligheterna, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

– Det andra är attraktivitetsperspektivet, genom att få in ytterligare forskningsdelar i vår verksamhet, stärka en attraktiv forskningsmiljö kopplad till e-hälsa, där vi redan har ett tätt samarbete med E-hälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet.

Förutom universitetet och regionen, ska satsningen involvera både kommunerna och näringslivet. Det kan resultera i nya utbildningar, professurer och forskartjänster, forskarskola inom e-hälsoområdet, delade anställningar och en grund för att studenter, forskare, kliniker och IT-professioner kan arbeta tillsammans.

Ingeborg Eriksson nämner till exempel att regionen kan köpa in utbildningar för sina anställda. Man kan också göra e-hälsa till en större del av grundutbildningarna i medicin. Kalmar har både en regionaliserad läkarutbildning genom Linköpings universitet och en sjuksköterskeutbildning, och har så här långt exempelvis en valbar kurs i e-hälsa vid Linnéuniversitetet.

– Det är ett sätt att knyta akademin närmare vår verksamhet, säger Ingeborg Eriksson om satsningen.

I höst ska parterna konkretisera sina planer närmare.

– Det känns spännande och väldigt roligt att göra det här. Det är en framtidsfråga för oss och hela hälso- och sjukvården, säger Ingeborg Eriksson.