Det är Vårdens kunskapsstyrningsnämnd i Region Stockholm som nu ger hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Ahlsson i uppdrag att fånga upp hur man från regionens sida ser på utvecklingen av den nationella högspecialiserade vården – såväl regionalt som nationellt.

 – Vi behöver få en överblick kring hur de nationella uppdragen påverkar vårdsystemet för Region Stockholms invånare, säger Désirée Pethrus (KD), ordförande i Vårdens kunskapsstyrningsnämnnd i ett pressmeddelande.

Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämmer vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård och bedrivas på max fem platser i landet. Därefter kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården.

I dag har just Region Stockholm tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom 29 av de 37 områden som Socialstyrelsen hittills fattat beslut om.

Désirée Pethrus (KD) påpekar att de nationella uppdragen påverkar framtidens sjukvårdsstruktur i grunden och att frågan måste drivas med en sammanhållen diskussion och analys av hur olika beslut påverkar helheten – inte bara för Stockholms del utan för hela landet.

Syftet med nationell högspecialiserad vård är att vården ska bli mer jämlik och effektiv och att vårdkvaliteten ska bli bättre när vården koncentreras till färre sjukhus. Det handlar om vård vid ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med spetskompetens och ibland avancerad utrustning.