Det är mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget som regeringen och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) nu tecknat en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel.

– Hälso- och sjukvården har en central roll i det civila försvaret. Att öka tillgången till läkemedel och sjukvårdsprodukter i händelse av kris är ett viktigt steg för att stärka beredskapen och motståndskraften i hälso- och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Målet är att regionerna genom lagerhållning ska säkerställa tillgången till läkemedel i händelse av en kris. Under 2022 avsätter regeringen 500 miljoner kronor som regionerna ska använda till läkemedel inom intensivvård, prehospital vård och akut tandvård. Det ska finnas tillgång till läkemedel för minst en månads förbrukning och utgångspunkten är den lista över prioriterade läkemedel som Socialstyrelsen presenterade i april.

Regeringen har redan tidigare beslutat om en överenskommelse mellan staten och SKR om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

– Uppbyggnaden av det civila försvaret inom hälso- och sjukvården pågår i alla regioner. En viktig del handlar om att säkra tillgången till läkemedel och andra sjukvårdsprodukter i händelse av kris, säger Marie Morell (M), ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, i pressmeddelandet.