På knappt tio år har antalet ST-läkare i allmänmedicin mer än fördubblats, enligt Region Skåne. Planen är att fortsätta gasa på. I år blir det ytterligare 20 nya utbildningsplatser.

– Den satsningen som började genomföras för ett antal år sedan börjar nu märkas. I år beräknas 92 allmänläkare bli klara i Region Skåne. Det är ett jättefint tillskott, säger Eva Pulverer Marat, som är enhetschef för primärvårdens utbildningsenhet, i ett pressmeddelande.

Hon var först tveksam till att det skulle gå att fylla utbildningsplatserna när de utökades.

– När vi fick den första stora ökningen av platser var många tveksamma till att vi skulle kunna fylla dem. Men vi har inte märkt några svårigheter.

De flesta av läkarna börjar med ett sex månader långt vikariat innan de söker en ST-tjänst i allmänmedicin i Skåne. Det är ett önskemål från arbetsgivaren, och ger även den blivande ST-läkaren en chans att lära känna arbetet och arbetsplatsen enligt Eva Pulverer Marat.

Hon uppger att mycket kraft har lagts på att se till att utbildningen håller hög kvalitet och att ST-läkarna hamnar på välfungerande vårdcentraler.

– Vi försöker se till att det är en vårdcentral som passar, att det är en bra utbildningssituation. Tidigare var det lite slumpartat vem som fick ST-läkarna. Vi har vunnit på det i längden – man vet att man får en bra utbildningsplats.

En svårighet är dock att hitta obligatoriska sidotjänstgöringarna i gynekologi och psykiatri, och ST-läkarna får ofta vänta länge innan de kan genomföra dem.

Som Läkartidningen tidigare har berättat har Region Skåne även gjort en särskild satsning på att rekrytera specialistläkare som vill byta inriktning och är intresserade av att börja i primärvården.

Trots att fler nya specialister utbildas, råder det fortfarande stor brist på distriktsläkare i Region Skåne. Befolkningen ökar, och många av de befintliga specialisterna arbetar deltid.

Läs också:

Så lockar Region Skåne sjukhusspecialister till primärvården