De arbetsmiljöregler som ledde till ett ökat skydd för gravida när covid-19 pandemin härjade som värst är nu delvis ett hinder enligt Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG), Barnmorskeförbundet och det nationella programområdet för kvinnosjukdomar och förlossning.

Efter genomgång av såväl det vetenskapliga underlaget som frekvensen av svår covidsjukdom hos gravida, har de nu enats om ett gemensamt uttalande.

Även om gravida – särskilt efter graviditetsvecka 20 – utgör en riskgrupp för svår covid-19 så ger vaccination enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, konstaterar professionsföreningarna.

»Gravida kvinnor bör därmed kunna genomföra arbetsuppgifter även där viss risk för exposition av viruset kan finnas«, slår de fast i uttalandet som bland annat publiceras på SFOG:s webbplats.

I anslutning till gemensamma uttalandet understryker Barnmorskeförbundet att det givetvis innebär att en dialog behöver föras mellan arbetsgivare och den gravida.