Läkarförbundet har sammanställt statistik över antalet invånare per läkare i de olika regionerna. Av sammanställningen och beräkningen framgår att 11 regioner skulle behöva öka antalet läkare med minst 90 procent inom primärvården för att varje läkare ska kunna ansvara för ett rimligt antal invånare enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Jämtland faller bäst ut i sammanställningen med ett rekryteringsbehov på 21 procent, medan Blekinge skulle behöva öka antalet läkare med 155 procent.

Med rimligt antal menar man det riktvärde som Socialstyrelsen kommit med nyligen, att primärvårdsläkare i snitt ska ansvara för 1 100 invånare.

Region Stockholm skulle behöva öka antalet läkare med 99 procent för att nå detta mål, enligt Läkarförbundets beräkning.

»Det är inte hållbart att läkarna ansvarar för dubbelt så många invånare som de borde för att kunna räcka till åt alla«, skriver Läkarförbundet.

Förbundets ordförande uppmanar nu regionen att agera, och hänvisar till att flera regioner på senare tid har infört lokala riktvärden för hur många invånare en läkare på en vårdcentral bör ansvara för.

»Flera regioner har gått före i primärvårdsfrågan och den pågående omställningen till en nära vård. I exempelvis Jönköping, Södermanland, Värmland, Östergötland och Gotland har politiker beslutat om målsättningar vad gäller ett begränsat antal invånare per primärvårdsläkare. Region Stockholm, som är landets rikaste region, borde inte vara sämre«, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet, i en presskommentar.

Konkret framför man tre krav gentemot Region Stockholm:

  • Besluta om en målsättning för hur många listade invånare varje läkare ska ansvara för, utifrån Socialstyrelsens rekommendationer.
  • Ta fram en strategi för fast läkare med rimligt listningstak till alla invånare i regionen, utifrån det tydliga målet.
  • Stärk finansieringen till primärvården utifrån ett redan förändrat och utökat uppdrag.

Läs även:
Flera regioner inför riktvärden för antal invånare per läkare