Fribeloppet sätter en gräns för hur mycket pengar studenter kan tjäna innan det påverkar studiemedlen från CSN. Under 2020 togs fribeloppet tillfälligt bort för att göra det möjligt för studenter att arbeta, utan att behöva oroa sig för att inte få pengar från CSN. Bland annat ville regeringen att studenter skulle kunna gå in och avlasta vården under pandemin.

Nu visar en sammanställning från CSN att andelen studiemedelstagare som arbetade inom vård och omsorg landade på 19 procent under andra halvåret 2020. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med samma period 2019. Samtidigt minskade andelen inom flera andra sektorer.

– Inom vård- och omsorgsområdet var sannolikt efterfrågan på arbetskraft fortsatt hög, samtidigt som efterfrågan minskade bland annat i service­sektorn med anledning av pandemin. Även om andelen bara ökade marginellt så underlättades möjligheten till arbete av att fribeloppet togs bort, säger Carl-Johan Stolt, utredare på CSN, i ett pressmeddelande

I januari beslutade regeringen att förlänga det tillfälligt borttagna fribeloppet till den 30 juni 2022. Från den 1 juli kommer alltså de tidigare reglerna gälla, med en övre gräns för hur mycket man får tjäna utan att det påverkar studiemedel.

Läs mer:

Fribeloppet slopas igen – studenter ska kunna avlasta vården

SLF student varnar för färre inhopp i vården när fribelopp återinförs

Fribelopp för studenter slopas även i vår (2020)